Hjem - Lions Søndersø

Menu

Generel ansøgning om støtte

lionlogo_2c.jpg


Lions Søndersø
Indsendes til soendersoe ved lions prik dk
 

 
 

Ansøgning
Lions Søndersø ansøges hermed som støtte til:

 
  Tekstfelt: Kort beskrivelse af, hvad der søges støtte til:

1.
Hvem ansøger om støtte? (husk enkeltpersoner kan ikke søge)
Navn/forening…                                                    
 

 
 

Adresse:                                                                                    Postnr./by:                                              Tlf.:                                                                                               
E-mailadr.:                                                                _ Kontonr.:                                                                                               
 
Hvis ansøgeren er en forening el. lign.: - oplys venligst foreningens formål:

 
 

 
 
 
 
2.
Har du/foreningen søgt støtte til samme aktivitet andre steder?
 
Hvis ja, hvor: Er der modtaget tilsagn om støtte?

 

3.
Hvad søges der støtte til:

 
  Tekstfelt: Detaljeret beskrivelse af hvad der søges støtte til:

4.
Budget:

 
  Tekstfelt: Angiv det samlede budget for aktiviteten:

5.
Hvor stort beløb ansøges hos os:_____________   kr.
 
6.
Hvornår skal du bruge evt. støtte?____________(angiv dato)
 
7.
Hvordan vil du helst afrapportere aktiviteten for klubben:
  • Møde op i klubben og fortælles om aktivitetens forløb?
  • Indsende en kort skriftlig redegørelse for aktivitetens forløb?
  • Anden form for rapportering:  


8.
Må evt. donation offentliggøres gennem en pressemeddelelse fra Lions     o ja   o nej
Må pressen evt. kontakte dig vedr. evt. donation fra Lions                              o ja o nej
9.
Hvad er din ”Plan B”, hvis vi ikke kan imødekomme din ansøgning?
 

 
 


 
 
 
 
11. Samtykke personligfølsomme oplysninger
Ja, jeg giver hermed modtageren af min ansøgning lov til at videresende denne til klubbens donationsudvalg, der skal vurdere min ansøgning. Ansøgningen behandles absolut fortroligt
og iflg. Persondatapolitik i Lions Danmark (se www.lions.dk).
 
Samtykke _________________________________
                                                               Underskrift
 
10.
Vedlæg bilag, hvis du vil supplere din ansøgning med yderligere oplysninger.
 
 

Sted, dato Ansøgerens underskrift

 

Følg Lions